dR symbol


Signal- och reglerteori ger nya kunskaper om typ 1-diabetes

Matematiken slår hål på våra fördomar.

"Genom att undersöka världen med hjälp av matematiska modeller kan man undvika att fastna i förutfattade meningar om hur saker och ting hänger ihop". Denna kommentar fällde James Heckman, matematiker och ekonomipristagare, under Nobelveckan i december år 2000.

Så långsamt verkar "snabba" insulinanaloger i insulinpump:

  • Simulering visar att insulinverkan med insulinpump på många sätt avviker från förväntade mönster
  • Modellbygge av insulinabsorption och -verkan
go
du Rietz

Type 1 diabetes in EnglishValid XHTML 1.0! Valid CSS!